Home

Mr H. van Schuppen

Mr E. van de Water

Praktijk

Honorering

Route

Algemene voorwaarden

Honorering

Uiterlijk tijdens het eerste inleidende gesprek, waarin de te volgen strategie wordt bepaald, komen onze tarieven ter sprake. Uiteraard wordt van de kosten een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gegeven. Het blijft echter een schatting omdat de kosten veelal afhankelijk zijn van externe factoren. In beginsel zijn ook vaste tariefafspraken mogelijk evenals afspraken waarbij de hoogte van de vergoeding mede afhankelijk is van het te bereiken resultaat.

Wij factureren maandelijks voor de verrichte werkzaamheden. Een declaratie is opgebouwd uit verschillende onderdelen: honorarium, verschotten, kantoorkosten en BTW.

Het honorarium is het bedrag dat wij in rekening brengen voor de aan uw zaak bestede uren. De verschotten zijn indirecte kosten, zoals griffiekosten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten. Over het honorarium wordt 6% kantoorkosten berekend om de overheadkosten te dekken. Over het declaratiebedrag wordt tevens 21% BTW berekend.

Wij declareren schappelijk. Dit is het resultaat van een relatief laag uurtarief gecombineerd met een efficiŽnte manier van werken. Vooraf kunnen eventueel ook, afhankelijk van de aard van de zaak, vaste tariefafspraken worden gemaakt.

De uurtarieven zijn afhankelijk van de ervaring van de advocaat en de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak.