Home

Mr H. van Schuppen

Mr E. van de Water

Praktijk

- Ondernemingsrecht

- Insolventierecht

- Vastgoedrecht

- Procesrecht

Honorering

Route

Algemene voorwaarden

Procesrecht

De advocaten van Van Schuppen & Van de Water zijn ervaren in het procesrecht. Zij zullen echter altijd proberen om geschillen hoe complex ook buiten de rechter om op te lossen. Dit mede om langdurige en kostbare procedures te vermijden. Steeds zullen de proceskansen op adequate wijze worden ingeschat.

Indien een juridische procedure echter onvermijdelijk is, zal deskundig professionele assistentie worden verleend. Het praktijkgebied procesrecht behelst alle soorten procedures voor Rechtbanken en Gerechtshoven (onder andere voor de Ondernemingskamer), het eventueel begeleiden van procedures voor de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie en allerlei andere vormen van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en mediation.

Vanzelfsprekend kunt u ook voor spoedeisende zaken, zoals het leggen van beslag of het aanspannen van een kort geding, bij de advocaten van Van Schuppen & Van de Water terecht.

Een belangrijk onderdeel van de civiele procesrechtpraktijk binnen ons kantoor vormt het aansprakelijkheidsrecht. Dit omvat onder meer procedures over de aansprakelijkheid van ondernemingen (bijvoorbeeld bij wanprestatie, garanties, onrechtmatige daad en productaansprakelijkheid) en functionele aansprakelijkheid (bijvoorbeeld van bestuurders en commissarissen). Het aansprakelijkheidsrecht zoals uitgeoefend door de advocaten van Van Schuppen & Van de Water bestrijkt voorts: werkgeversaansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij beroepsongevallen en beroepsziekten), verkeersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en met name ook beroepsaansprakelijkheid (bijvoorbeeld van accountants, advocaten, notarissen, architecten en artsen).